Page
Menu
News

Stand 10 Det Tredie Testamente

Hvorfor titlen Det Tredie Testamente?
Hvad er Martinus åndsvidenskab?
Den højeste viden har en planmæssig fortsættelse i vores tid med Det Tredie Testamente.

Denne viden indeholder Kristi næstekærlighed eller Alkærligheden, som er universets grundtone. Næstekærlighed er en væremåde, som er en manifesterende tilstand.

Denne Næstekærlige væremåde og grundtonen Alkærligheden i universet er Livets Love.

At manifestere Livets Love er at være ”Vejen, Sandheden og Livet”, hvilket er Kristus- bevidsthed. Kristus bevidsthedens fortsættelse er fuldkomment manifesteret i Det Tredie Testamente i form af kosmiske analyser af universet eller kosmos.

Kristus bevidsthedens planmæssige fortsættelse og genkomst er det samme som Helligånd eller kosmisk bevidsthed, dvs. hellig viden om Guddommen og hellig væremåde.

Helligånden er først i sin helhedsudfoldelse manifisteret til mennesket i form og indhold som viden med titlen Det Tredie Testamente af det kosmisk bevidste væsen Martinus. Dernæst vil Helligånden blive manifesteret gennem mange inkarnationer i menneskets egen modtagelighed for denne kosmiske bevidsthed ved hjælp af vores væremåde. Den udvikles dels ved praktiske lidelseserfaringer i livets direkte tale, dels teoretisk undervisning, som igen kan afføde andre slags praktiske erfaringer.


Viden om universets grundtone Alkærligheden eller Livets Love er den højeste viden, åndsvidenskab.
Åndsvidenskabens opgave er at føre mennesket til selvoplevelse af Guddommen, Guddommen i én selv, og i ens Næste.

Page
Menu
News

Page
Menu
News
Copyright 2017 QUINTAIN, Ørslevklostervej 44, 7840 Højslev - CVR:33625529 - Kopiering af materiale på hjemmesiden kun med skriftlig tilladelse
PeakCounter

Login