COVID-19 / Corona Virus

OPDATERING 16.maj 2020
Erhvervsministertiet har i dag oplyst at en messe ligestilles med storcentre og stormagasiner.
Det betyder at der må afholdes messer efter samme restriktioner/vilkår som gælder for storcentre.
Blandt andet omhandler det hygiejne, afstand, antal personer i lokalerne, antal personer på standene.

Men alt i alt er det en glædelig nyhed der betyder at gennemførsel af messer som vi har fra august lovmæssig er sikret.

Der vil være restriktioner, men dem vil vi selvfølgelig forholde os til når vi kommer nærmere de enkelte messer.
Det går jo stærkt med at komme med lempelser og få genåbnet Danmark.
Den første messe vi har er Silkeborg Helsemesse 22-23.august.

Med venlig hilsen

Messe for Alternativ Behandling
Michael Agerholm


Fælles information til interesserede.
Fredag d.13.marts 2020 + Opdateret mandag d.6.april.

Onsdag d.11.marts 2020 kom vores regering med restriktioner i forhold til at undgå spredning af Corona virussen og dermed udbredelse af COVID-19 sygdommen. – En af restriktionerne lyder ” forbud mod indendørs forsamlinger på over 100 personer”. – Denne er senere opstrammet til forbud mod forsamlinger indendørs og udendøre på over 10 personer.
Mandag d.6.april er forbud mod større arrangementer udvidet til og med august 2020. – et større arrangement har over 500 besøgende pr dag.

Eftersom der er et pænt stykke tid til efteråret og der kan komme ændringer/ophævelse af regeringens forbud/restriktioner inden afholdelse messerne, så vælger vi at hælde lidt koldt vand i blodet, og vi vil fortsætte vores arbejde helt som normalt, med planlægning af messerne, udlejning af stande, herunder faktureringer m.m.

Hvis der er restriktioner i efteråret 2020 der betyder at nogle af vores messer ikke kan gennemføres og dermed må aflyses, vil vi informere om det så snart vi har truffet beslutningen her på hjemmesiden. Er du udstiller på en messe der aflyses, vil al indbetalt standleje blive refunderet.

Det vil være forskelligt fra messe til messe, hvornår vi kan tage en beslutning om aflysning/gennemførelse – dette afhænger blandt andet af hvad vores frist er for at aflyse lokalerne. Vi forventer som minimum at der gives en endelig melding 14 dage før afholdelse af en messe.

Tryghedsforsikring:
Som noget nyt tilbyder vi nu dem der lejer stand at de kan købe en tryghedsforsikring der gør at man kan melde fra en messe og få 90% af den indbetalte standleje retur. Gælder messerne i 2.halvår 2020. Læs mere her

Vi håber I alle er ved godt helbred og at vi alle kommer igennem denne delvise nedlukning af Danmark hurtigst muligt, så hverdagen kan komme tilbage. Vi håber også vores kollegaer som har messer i den kommende tid finder gode løsninger for deres arrangementer. Det er en ærgerlig situation vi alle står i.

Skulle du sidde tilbage med spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Messe for Alternativ Behandling
Michael Agerholm

Lukket for kommentarer.