COVID-19 / Corona Virus

Dette er en fælles information til interesserede. – Fredag d.13.marts 2020

Onsdag d.11.marts 2020 kom vores regering med nye stramninger i forhold til spredning af Corona virussen og dermed udbredelse af COVID-19 sygdommen. – En af stramninger lyder ” forbud mod indendørs forsamlinger på over 100 personer”. – Denne er senere opstrammet til forbud mod forsamlinger indendørs og udendøre på over 10 personer og vil måske blive yderligere justeret.

Disse stramninger er jo et punkt der har kraftig påvirkning på de arrangementer vi har i kalenderen fra august 2020 og fremadrettet.
Vel og mærke hvis de stadig gælder i efteråret 2020.

Gælder forbuddet stadig i efteråret (altså om 5-8 måneder) vil det betyde at nogle af vores messer ikke kan gennemføres. Den første messe vi har i efteråret er messen i Silkeborg 22-23.august.

Eftersom der er et pænt stykke tid til efteråret (5-8 måneder) og der kan komme ændringer/ophævelse af regeringens forbud/restriktioner inden afholdelse messerne, så vælger vi at hælde lidt koldt vand i blodet, og vi vil fortsætte vores arbejde helt som normalt, med planlægning af messerne, udlejning af stande, herunder faktureringer m.m.

Skulle det så komme dertil at en messe ikke kan gennemføres og dermed må aflyses, vil vi informere om det så snart vi har truffet beslutningen. Er du udstiller på en messe der aflyses, vil al indbetalt standleje blive refunderet.

Ophæves påbud/forbud/restriktioner der omfatter vores messer, vil messerne blive gennemført efter planen.

Det vil være forskelligt fra messe til messe, hvornår vi kan tage en beslutning om aflysning/gennemførelse – dette afhænger blandt andet af hvad vores frist er for at aflyse lokalerne – dette er vi i gang med at danne os et overblik over. Der vil som minimum gives en endelig melding 14 dage før afholdelse af en messe.

Tryghedsforsikring:
Som noget nyt tilbyder vi nu dem der lejer stand at de kan købe en tryghedsforsikring der gør at man kan melde fra en messe og få 90% af den indbetalte standleje retur. Gælder messerne i 2.halvår 2020. Læs mere her

Vi håber I alle er ved godt helbred og at vi alle kommer igennem denne delvise nedlukning af Danmark hurtigst muligt, så hverdagen kan komme tilbage. Vi håber også vores kollegaer som har messer i den kommende tid finder gode løsninger for deres arrangementer. Det er en ærgerlig situation vi alle står i.

Skulle du sidde tilbage med spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Messe for Alternativ Behandling
Michael Agerholm

Lukket for kommentarer.