Ianneia Meldgaard (foredrag)

Søndag d.16.februar kl.11.00-11.45 i “Badeanstalten
Foredrag: Selvkærlighed, Hvorfor – hvad – hvordan?

I de sidste mange år har vi hørt fra mange forskellige sider, at en vigtig del af livet i den nye energi på Jorden, er at vi bliver bedre til at elske os selv. Altså at vi lærer at praktisere selvkærlighed.

I dette foredrag kommer vi ind på følgende spørgsmål:

Hvorfor er det så vigtigt – for ikke at sige nødvendigt – at vi lærer at praktisere selvkærlighed her i den nye energi? Hvorfor er selvkærlighed her i den nye tid ikke bare nice to have men need to have?

Hvad er det for nogle gaver, selvkærligheden har til os? Og hvorfor er evnen til at praktisere selvkærlighed en forudsætning for, at den nye energis høje vibrationer kan komme til at udvirke sine mirakler i os?

Hvad er selvkærlighed egentlig? Er det bare en omskrivning af god, gammeldags egoisme, nu i nye spirituelle klæder? Eller rummer evnen til at elske os selv nogle helt nye dimensioner, som rækker langt ud over det, vi kender som egoisme og selvoptagethed?

Og – sidst men ikke mindst:
– hvordan øver vi os i at praktisere selvkærlighed?
– hvilke del-elementer består selvkærligheden af, og hvordan bruger vi dem i dagligdagen?

Vi indkredser og besvarer spørgsmålene med udgangspunkt i Ianneias egne erfaringer fra hendes 10 år lange proces med at lytte til sjælens stemme og følge dens blide guidning. En vej, hvor selvkærligheden er blevet en integreret del af livet, fordi det er det, sjælen ønsker.

Den selvhøstede sjæls-visdom krydres desuden med noget af den visdom, som store spirituelle lærere har bibragt os om selvkærligheden og dens betydning.

Lukket for kommentarer.